Χρυσές αποδόσεις για το σταμναγκάθι!
Η μεγάλη ζήτηση κρατά σε υψηλά επίπεδα τις τιμές πώλησης του άγριου ραδικιού Μια ιδιαίτερα επικερδή εναλλακτική καλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει το δημοφιλές και νόστιμο φυτό-χόρτο της Κρήτης, το σταμναγκάθι. Το σταμναγκάθι είναι ένα πολυετές αγκαθωτό φυτό, η σπορά του οποίου ξεκινά το φθινόπωρο Το σταμναγκάθι είναι ένα είδος... Read more
Καστανιά: Μια καλλιέργεια με σίγουρα κέρδη!
Εξασφαλισμένη είναι η απορρόφηση της παραγωγής, καθώς το προϊόν βρίσκεται σε ανεπάρκεια, όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά.   Μια σύγχρονη φροντισμένη φυτεία αποδίδει περίπου 350-400 ευρώ ανά στρέμμα τον χρόνο, ενώ τα νεαρά δέντρα αρχίζουν να καρποφορούν από το τρίτο έτος. Μπορεί η καλλιέργεια κάστανου... Read more
Μια καλλιέργεια που δίνει καθαρό εισόδημα έως 900 ευρώ το κιλό
Επένδυση με πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο, χωρίς πάγια έξοδα και με ελκυστικές αποδόσεις αποτελεί η καλλιέργεια της τρούφας, η oπoiα μπορει να αξιοποιησεί αμέτρητα ανεκμετάλλευτα αγροτεμάχια Η αναμενόμενη απόδοση της καλοκαιρινής μαύρης τρούφας είναι 5-15 κιλά ανά στρέμμα, ενώ της χειμερινής μαύρης τρούφας είναι 2-10 κιλά ανά στρέμμα Τρούφα,... Read more