Ο χάρτης των πληρωμών μέχρι το τέλος του χρόνου – ΕΣΠΑ για 12.000 νέους γεωργούς
Τους επόμενους δυόμισι μήνες οι αγρότες θα λάβουν τη βασική και την πράσινη ενίσχυση του έτους, το πριμ του νέου αγρότη, τα χρήματα από... Ο χάρτης των πληρωμών μέχρι το τέλος του χρόνου – ΕΣΠΑ για 12.000 νέους γεωργούς

Τους επόμενους δυόμισι μήνες οι αγρότες θα λάβουν τη βασική και την πράσινη ενίσχυση του έτους, το πριμ του νέου αγρότη, τα χρήματα από τα αναπτυξιακά προγράμματα και μέτρα (κάποια από τα οποία αφορούν το 2012) και τις εκκρεμότητες της εξισωτικής αποζημίωσης του 2015 αλλά και την προκαταβολή για φέτος.

Τους επόμενους δυόμισι μήνες οι αγρότες θα λάβουν τη βασική και την πράσινη ενίσχυση του έτους, το πριμ του νέου αγρότη, τα χρήματα από τα αναπτυξιακά προγράμματα και μέτρα (κάποια από τα οποία αφορούν το 2012) και τις εκκρεμότητες της εξισωτικής αποζημίωσης του 2015 αλλά και την προκαταβολή για φέτος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Καλή χρονιά για το ελληνικό κρασί.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
«Χρυσά» κίνητρα για στροφή στα βιολογικά.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
Πιέσεις για μείωση τιμών στο αιγοπρόβειο γάλα.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
Λύσεις για Εφορία, καλλιέργειες και επενδύσεις.

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
Πώς να γλιτώσετε τους καρπούς από άκαιρη πτώση.

ΕΣΠΑ για 12.000 νέους γεωργούς

Σε εφαρμογή μπαίνει το νέο «αγροτικό» ΕΣΠΑ με την ενεργοποίηση του μέτρου για τους νέους αγρότες. Στην προκήρυξη του μέτρου θα διατεθούν 241 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, ενώ αναμένεται να ενταχθούν περίπου 12.000 νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.

Ο σχεδιασμός του μέτρου έγινε στη βάση απλοποίησης, απλούστευσης του θεσμικού πλαισίου και επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρμογής του σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα μέσω της εκχώρησής του στις ελληνικές περιφέρειες, της αύξησης της μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο, της υιοθέτησης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μηχανογραφικών εφαρμογών για την ταχεία υποβολή, αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και πληρωμή των δικαιούχων και διασύνδεσή τους με λοιπές υποστηρικτικές βάσεις (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ΟΠΣΑΑ, ΠΔΕ κ.λπ.), της δυνατότητας για πρώτη φορά συμμετοχής νομικών προσώπων στο μέτρο ως δικαιούχων στήριξης, της απλούστευσης προσδιορισμού και τεκμηρίωσης του χρόνου πρώτης εγκατάστασης, με την αίτηση και εγγραφή των υποψηφίων στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως «νεοεισερχόμενων» στον αγροτικό τομέα επαγγελματιών αγροτών, και, τέλος, μέσω της μη υποχρεωτικότητας τήρησης μακροχρόνιων δεσμεύσεων πενταετίας μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η ένταξη των νέων γεωργών στο μέτρο μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως: Επενδύσεις σε εκμεταλλεύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης, κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ, ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας/εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης.

Τα κριτήρια για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του «νέου αγρότη» και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή να δεσμεύονται ότι θα τα αποκτήσουν σε τρία έτη.

• Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει γεωργικό εισόδημα κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί σε εκμεταλλεύσεις με επαρκή αρχική παραγωγική δυναμικότητα, ίση με 8.000 έως και 100.000 ευρώ.

Ο χάρτης των πληρωμών μέχρι το τέλος του χρόνου - ΕΣΠΑ για 12.000 νέους γεωργούς

• Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, που να προβλέπει ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει τις ιδιότητες του «ενεργού» και του «επαγγελματία» αγρότη.

• Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.

• Η ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη πρέπει να εκπληρώνεται το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

• Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 8.000 ευρώ, με ανώτερο όριο για το σύνολο της εκμετάλλευσης τα 100.000 ευρώ.

• Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η εκμετάλλευση να βρίσκεται στην περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ

via ethnos.gr