«Περιοχή προστασίας της Φύσης» η περιοχή από το Κατάκολο έως την Κυπαρισσία
Περιοχή προστασίας της φύσης χαρακτηρίζεται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος ένα μεγάλο μέρος της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής από το Κατάκολο έως... «Περιοχή προστασίας της Φύσης» η περιοχή από το Κατάκολο έως την Κυπαρισσία

Περιοχή προστασίας της φύσης χαρακτηρίζεται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος ένα μεγάλο μέρος της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής από το Κατάκολο έως την Κυπαρισσία.

Το Προεδρικό Διάταγμα που τέθηκε την Πέμπτη σε διαβούλευση θα σταλεί στη συνέχεια για έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την οριοθέτηση δυο ζωνών προστασίας. Την περιοχή Προστασίας της Φύσης και την Περιφερειακή Ζώνη.

Σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής θα απαγορευτεί η οποιαδήποτε δόμηση.

Η περιοχή Προστασίας της Φύσης χωρίζεται σε τρεις υποζώνες:

-Αμμοθίνες και παράκτια ζώνη Αλφειού-Νέδας, έως το ρέμα Μπραζέρι
-Σταθεροποιημένες θίνες και εκτάσεις με δασική βλάστηση
-Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας.

Σε αυτήν την περιοχή:

-Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφή δόμησης και προβλέπεται η απομάκρυνση και κατεδάφιση όλων των παράνομων εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι το ΣτΕ έχει κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους παράνομους οικισμούς του Επιταλείου και του Αγ. Νικολάου.
-Επιτρέπεται η χρήση τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση των λουομένων.
-Στη θαλάσσια περιοχή επιτρέπεται η εκτέλεση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση και η εκτέλεση λιμενικών έργων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Ήπια τουριστική ανάπτυξη

Σε ό,τι αφορά την περιφεριακή ζώνη ο σχεδιασμός προβλέπει και, ιδιαίτερα για την περιοχή των ιαματικών λουτρών του Καϊάφα, δράσεις και έργα συντήρησης και εκσυγχρονισμού των υφισταμένων υποδομών.

Παράλληλα, στη ζώνη αγροτικού τοπίου, δίνεται η δυνατότητα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης με αγροτουριστικά καταλύματα: Σε 20 στρέμματα μέχρι 120 κλίνες, η κάλυψη να μην ξεπερνά το 20% ενώ η απόσταση να είναι 50 μέτρα από τον αιγιαλό και 50 μέτρα από τις αμμοθίνες.

Επιπλέον, επιτρέπεται η άσκηση των νόμιμα υφισταμένων δραστηριοτήτων όπως είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής που ήδη υπάρχουν.

Στις γενικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος έχουν συμπεριληφθεί επιτρεπτές και μη επιτρεπτές δραστηριότητες σε όλη την έκταση των δυο ζωνών.

Για παράδειγμα, απαγορεύονται οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος, προτείνεται η διοίκηση και η διαχείρισης ολόκληρης της περιοχής (με τις δυο ζώνες) να ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Προσφυγή της Κομισιόν κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Για την ελλειπή προστασία της εν λόγω περιοχής κατά της Ελλάδος υπάρχει προσφυγή της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία έχει εκδικαστεί και αναμένεται η απόφαση με τον εισαγγελέα να εισηγείται την καταδίκη της χώρας.

Πηγή